polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2008 R. 1 nr 2

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2008 R. 1 nr 2
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2008 R. 1 nr 2 (cały numer)
   • Sznitowska, Małgorzata, Przedmowa Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej w Gdańsku
   • Żmuda, Ryszard, Od Redakcji Forum Bibliotek Medycznych
   • Przyłuska, Jolanta, Biblioteka medyczna jako wsparcie intelektualne dla środowiska naukowego
   • Budek, Dagmara, Punktacja publikacji naukowych w uczelniach medycznych – próba ujednolicenia zasad
   • Dyjas, Wioletta; Seiffert, Justyna, Przykład praktycznego zastosowania oprogramowania Wiki w bibliotece medycznej
   • Czarnecka, Agnieszka, Model usług desktop publishing w ofercie biblioteki akademickiej
   • Grala, Barbara; Kozakiewicz, Witold, Infobrokering, wyszukiwanie w Deep Web – nowa rola pracownika naukowej informacji medycznej
   • Hajduk, Roma, Podręcznikowe bazy z zakresu medycyny wewnętrznej i chirurgii ACP Medicine i ACS Surgery
   • Malajka, Marzena; Szczędzina, Ewa, Baza cytowań publikacji pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   • Radomska, Anna; Przyłuska, Jolanta, Umiejętność budowania oferty informacyjnej zgodnie z potrzebami użytkowników. Doświadczenia Biblioteki Naukowej IMP w Łodzi
   • Krzepkowski, Sebastian; Szefliński, Piotr, Komputerowy katalog kartkowy
   • Bruc, Bogumiła, System informacyjny w kanadyjskiej bibliotece koroporacyjnej instytucji farmaceutycznej
   • XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych, 2004 r.
   • Program konferencji
   • Sponsorzy
   • Fotografie
   • Grygorowicz, Anna, Zmiany jakościowe w gromadzeniu zbiorów wyzwaniem dla nowoczesnej biblioteki naukowej
   • Grygorowicz, Anna; Gorczewska, Małgorzata; Mamorska, Kamila, 2008, Gromadzenie zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w latach 2000–2003: analiza wyników ankiety
   • Dąbrowska-Charytoniuk, Danuta, Konsorcja jako nowy sposób gromadzenia dostępów do światowych zasobów informacji naukowej (historia konsorcjów i czasopism elektronicznych)
   • Przyłuska, Jolanta, Gromadzenie zbiorów czy zapewnianie dostępu do źródeł wiedzy – kierunki działania Biblioteki Instytutu Medycyny Pracy
   • Uryga, Anna; Bator, Beata, Strategia rozwijania kolekcjii modelowania polityki gromadzenia zbiorów w świetle doświadczeń biblioteki medycznej CM UJ
   • Nyga, Krystyna; Strzelecka, Alicja, Ocena współpracy Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu z wydawcami i dostawcami literatury polskiej i zagranicznej
   • Turczyński-Busse, Ewa; Birska, Renata, Perspektywy gromadzenia zbiorów i ocena kolekcji w kontekście powszechnego stosowania medów elektronicznych w bibliotekach medycznych
   • Howorka, Bolesław, Bibliotekarze wobec ustawy: „Prawo zamówień publicznych”
   • Niedźwiedzka, Barbara, Czy informatyzacji dostępu do zbiorów towarzyszy w bibliotekach medycznych odpowiednia edukacja użytkowników? Wyniki sondażu
   • Chryzowska-Chrobot, Iwona; Lasocka, Jolanta, Centrum Dokumentacji Światowej Organizacji Zdrowia w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie
   • Nowak, Ewa, Wymiana publikacji jako jedna z form współpracy bibliotek medycznych
   • Modrzewska, Mirosława, Washington Research Library Consortium WRLC – wspólna polityka gromadzenia zbiorów
   • Jazdon, Artur, Problematyka organizacji zasobów w nowoczesnej bibliotece akademickiej
   • Wnioski i postulaty z Konferencji w Gdańsku
   • XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników. Białystok – Białowieża , 7–9 IX 2005 r.
   • Program konferencji
   • Sponsorzy
   • Fotografie
   • Dąbrowska-Charytoniuk, Danuta, Zmieniające się potrzeby użytkowników
   • Górski, Jan, Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku
   • Hollender, Henryk, Między utopią, chaosemi milczeniem: polityczne aspekty powszechnej cyfryzacji i bibliotek elektronicznych
   • Abramowska, Anna, Konsorcjum – nowa forma realizacji dostaw czasopism
   • Utrata, Irmina, Wybrane zagadnienia międzynarodowej współpracy bibliotek akademickich
   • Stalmach, Lucjan; Uryga, Anna, Wymiary międzynarodowej współpracy bibliotek czyli kwadratura koła
   • Grala, Barbara, Międzynarodowa współpraca łódzkich bibliotek naukowych
   • Uryga, Anna, European Association for Health Information & Libraries (EAHIL): wokół nowych przedsięwzięć oraz organizacji konferencji w Polsce
   • Grządzielewska, Ewa, Udział Biblioteki Głównej AM w Poznaniu w konferencjach i szkoleniach europejskich
   • Posadzy, Maria, Doświadczenia w zakesie realizacji zamówień użytkowników zagranicznych
   • Piotrowicz, Aniela, Prezentacja systemu doc@med i oferta skierowanado bibliotek zagranicznych
   • Howorka, Bolesław, Prawne uwarunkowania działania systemu doc@med w kraju i za granicą
   • Chodzicka, Beata, Dlaczego studenci kserują podręczniki?
   • Kretavičiené,Meile, Transfer of knowledge: A Nord-Baltic Cooperation Programme for Medical Libraries
   • Górecka-Kleijs, Teresa, Biblioteki medyczne wobec wyzwań globalizacji
   • Bouzková, Helena; Lesenková, Eva, Public Information Service in Healthin the Czech Republic in the years 2005-2010
   • Przyłuska, Jolanta, Centra Dokumentacji WHO/ Europe w bibliotekach medycznych
   • Kosinets, Alexander N.; Deikalo, Valery P.; Taller, Valery A., Experience of establishment of the Electronic Library in Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University
   • Dąbrowska-Charytoniuk, Danuta, Dysertacje on-line: doświadczenia bibliotek europejskich
   • Przyłuska, Jolanta, Współpraca amerykańskich bibliotek medycznych w dziedzinie informacji toksykologicznej
   • Sobolewski, Piotr; Jung, Marcin, Narodowy Plan Rozwoju – prognoza programów operacyjnych na 2007-2013
   • Zabanowska, Katarzyna; Nowak, Ewa, Teoretyczne i praktyczne podstawy pisania projektu do funduszy Unii Europejskiej:wybrane zagadnienia
   • Wnioski z Konferencji w Białymstoku
   • Medyczne oficyny wydawnicze
   • Wydawnictwo Lekarskie PZWL
   • Pośrednicy w gromadzeniu zbiorów
   • ABE Marketing
   • Księgarnie
   • Firmy komputerowe
   • ProQuest
   • Splendor
   • Sprzedawcy wyposażenia bibliotecznego
   • Constructor Polska
   • Forum Bibliotek Medycznych (2008 R. 1 nr 2)
   • Kałużyńska, Ewa, Summary of the Medical Library Forum
   • Żurek, Konrad, Wykaz Autorów
   • Szczecinska, Izabela, 2008, Indeks osobowy i nazw geogra fi cznych