polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2013 R. 6 nr 2(12)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2013 R. 6 nr 2(12) (cały numer)
   • Strona tytułowa, stopka redakcyjna
   • Spis treści
   • Makarewicz, Wiesław, Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Żmuda, Ryszard, Dwunasty numer Forum Bibliotek Medycznych
   • Antczak, Mariola, IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy
   • Kropidłowski, Zdzisław, Katedra Informacji Naukoweji Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
   • Gondek, Elżbieta, red., Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Droga od genezy po rok bieżący (1974-2013)
   • Krasińska, Izabela, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
   • Grzywacz, Halina; Ruta, Adam, Instytut Informacji Naukoweji Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
   • Has-Tokarz, Anita; Malesa, Renata, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu MariiCurie – Skłodowskiej w Lublinie - z perspektywy dziesięciu lat istnienia
   • Konieczna, Jadwiga, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego – historia i współczesność
   • Jeremków, Monika, Instytut Informacji Naukoweji Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego – umiejętne(po)łączenie tradycji i nowoczesności
   • Stępniak, Jolanta, Centralne i lokalne systemy informaji naukowej na potrzeby zarządzania nauką i upowszechniania jej wyników
   • Grygorowicz, Anna, Polska Bibliografia Naukowa. POL-on. Możliwości współpracy
   • Grala-Kociak, Barbara, Przegląd wydawnictw bibliograficznych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych
   • Ortman, Justyna; Radomska, Anna; Przyłuska, Jolanta, Article level metrics - wskaźniki popularności publikacji naukowych
   • Przyłuska, Jolanta; Ortman, Justyna; Radomska Anna, Identyfikacja autorów w serwisach dla naukowców na przykładzie ORCID
   • Siek, Bartłomiej, Prawne uwarunkowania działalności bibliometrycznej bibliotek
   • Florianowicz, Małgorzata; Krajewski, Piotr; Modrzewska Małgorzata; Omilan-Michalska, Małgorzata; Traczyk-Kępa, Beata, 2013, Zaglądamy innym w okna. Miejsce multiwyszukiwarki w przestrzeni serwisu WWW biblioteki
   • Omilian-Mucharska, Małgorzata; Krajewski, Piotr, Praca bibliotekarza w erze cyfrowej. 20 darmowych programówi aplikacji do wykorzystania w bibliotece
   • Howorka, Bolesław, Czy nowe zadanie dla bibliotekarzy dyplomowanych?
   • Zygadło-Kozaczuk, Ewa, Potrzeby lekarzy w zakresie informacji o lekach i terapiach a rola bibliotekarzy medycznych w kształtowaniu potrzeb i umiejętności informacyjnych
   • Machcińska, Katarzyna, Facebook, You Tube, Twitter – jak promują się biblioteki? Marketing społecznościowy w bibliotece
   • Szmajser-Chyralecka, Dagmara, Facebook, jako forma promocji, na przykładzie polskich bibliotek uniwersyteckich
   • Chlewicka, Aldona, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w nowym gmachu
   • Kubiak, Monika; Markowska, Anna, Kto czyta, nie błądzi,kto wybiera, nie zawsze
   • Kalisz, Krystyna; Sowa, Joanna, Tworzenie zasobów bibliotecznych Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   • Seiffert, Justyna, Kształtowanie bieżącej prenumeraty czasopism zagranicznych z wykorzystaniem lokalnej analizy cytowań
   • Adamczyk, Sandra, Problemy gromadzenia i zarządzania księgozbiorem dwóch ośrodków bibliotecznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Biblioteki Głównej oraz jej oddziału w Katowicach-Ligocie,w latach 2002-2012
   • Muc, Agata, Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Aspekt finansowy
   • Lechowski, Piotr, Biblioteka Jagiellońska – historiai współczesność
   • Wyniki działań realizowanych w Bibliotece Medycznej UJ CMw latach 2011-2013 w ramach projektu SYNAT/PASSIMw zakresie stworzenia platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
   • Wójtowicz-Kowalska, Marta; Rebech, Danuta, Wykorzystanie technologii RFID do zabezpieczenia zbioróww wolnym dostępie w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego JanaPawła II w Krakowie
   • Imiołek-Stachura, Karolina; Fajfer, Aleksandra, Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego stawia na rozwój
   • Jakim skalpelem przecinać prawno-autorski węzeł gordyjski? Rozwiązywanie problemów z pozyskiwaniem współczesnych utworów do bibliotek cyfrowych na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
   • Zając, Małgorzata; Birska, Renata, Wykorzystanie platformy konsorcjum lubelskich uczelni w realizacji szkoleń online prowadzonych przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznegow Lublinie
   • Żmuda, Ryszard, Rada Biblioteczna Akademii Medyczneji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1983-2016)
   • Kozakiewicz, Witold, Tendencje w rozwoju systemów bibliotecznych na przykładzie wdrożenia systemu „Symphony” w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Strzelecka-Żyromska, Alicja; Marciniak, Ryszard; Nyga Krystyna, Polityka w zakresie gromadzenia zbiorów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Analizie SWOT
   • Kosicka, Joanna; Padurek, Honorata; Sójka-Bursztyn, Maria, Systemy zabezpieczeń zbiorów i ich wpływ na organizację pracy w nowoczesnej bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
   • Różycka, Mirosława, Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
   • Piwowarska, Krystyna, Centralna Biblioteka Wojskowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
   • Nowak, Ewa, XXXI Konferencja: Wyzwania współczesnego bibliotekarza-gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo. Katowice – SUM,16-18 IX 2013 r.
   • Kuziela, Małgorzata; Bejnar, Łukasz, IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Wrocław – PWr., 19-21 VI 2013 r.
   • Brzozowska, Aleksandra; Mikołajuk, Lidia, Seminarium naukowe Open Access w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź – UŁ,22 X 2013 r.
   • Przyłuska, Jolanta, Seminarium: „Praca, zdrowie, środowisko –platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi”. Łódź – IMP, 16 XII 2013 r.
   • Serwis fotograficzny. XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych w Katowicach,16-18 IX 2013 r.
   • Gaziński, Radosław, Recenzja Forum Bibliotek Medycznych 2013 R. 6 nr 2 (12)
   • Wiśniewska, Anna, Summary of the Medical Library Forum