polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2015 R. 8 nr 2(16)

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2015 R. 8 nr 2(16)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2015 R. 8 nr 2(16)
   • Strona tytułowa, stopka redakcyjna
   • Baczek, Tomasz; Przedmowa Prorektora ds. Nauki Gdańskiego UniwersytetuMedycznego
   • Spis treści
   • Żmuda, Ryszard, Szesnasty numer Forum Bibliotek Medycznych
   • Krzyżelewska-Kowalewska, Anna; Milewska, Agnieszka, Need my help?– studenci English Division w bibliotekach polskich uczelni medycznych
   • Chalińska, Aleksandra; Rybka, Ewelina, Studenci zagraniczni widziani oczami studentów i bibliotekarzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – próba odnalezienia recepty na pozytywną zmianę
   • Przyłuska, Jolanta; Radomska Anna, Tworzenie wizytówki instytucji w Polskiej Bibliografii Naukowej-zadania dla bibliotek
   • Bednarska, Ewa; Bednarska-Żytko, Iwona, Bibliografia prac dr naukmed. Zenobiusza Michała Bednarskiego
   • Baran, Scholastyka; Bikowska, Katarzyna, Biblioteka medyczna w sieci– wykorzystanie mediów społecznościowych
   • Przyłuska, Jolanta; Radomska Anna, Rola bibliotek w ekosystemie instytucji naukowej
   • Kotlarek-Naskręt, Magdalena; Hajduk, Roman, Możliwość współpracybibliotek z kadrą naukową w walce z cyberprzestępczością
   • Howorka, Bolesław, Rozprawa doktorska w bibliotece
   • Falow, Katarzyna; Gorczewska, Małgorzata, Potrzeba nadaje sens działań, czylio gromadzeniu danych statystycznych w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego słów kilka
   • Grygorowicz, Anna; Kraszewska, Elżbieta, Bibliotekarze w sieci e-systemów– zysk czy strata?
   • Śniechowska-Karpińska, Anastazja; Birska, Renata, Na zakręcie?– dyplomowani bibliotekarze w bibliotekach uczelni medycznych w nowej sytuacji prawnej
   • Czarnecka, Agnieszka; Utrata, Irmina; Włodaerczyk, Krzysztof, Na pograniczu informacji naukowej
   • Cymbor, Anna; Rogowska, Edyta, Internet bez barier – biblioteczne serwisy www wobec standardu WCAG 2.0
   • Kozakiewicz, Witold, Ile standardu w standardzie, czyli o korzystaniu z COUNTER i SUSHI w gromadzeniu statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Krajewski, Piotr; Modrzewska, Mirosława, Ciemna strona Open Access– naukowcy w szponach drapieżnych wydawców
   • Seiffert, Justyna, Nowoczesne narzędzie wykorzystane do udostępniania historycznej wiedzy. Konwersja bazy „Centrum Dokumentacji Dziejóww Medycyny i Farmacji Górnego Śląska”do systemu Aleph
   • Gryglewski, Ryszard W., O filozoficznym ujęciu medycyny przez Stanisława Trzebińskiego
   • Brzuchalski, Marek Adam; Pliszkiewicz, Monika; Pliszkiewicz, Mackiej; Leśmian, Czesław, Współczesne spojrzenie na problemy alkoholizmu KresówWschodnich w XIX wieku
   • Brzuchalski, Marek Adam; Pliszkiewicz, Monika; Jakubowska, Agnieszka; Jeśmian, Czesław, Profesor August Becu – Doktor z Dziadów. Przyczynek do rozważań nad początkami medycyny nowożytnej na Wileńszczyźnie
   • Giermaziak, Wojciech; Woźniakowska, Alicja, Książki z zakresu medycyny w koszalińskich bibliotekach, instytucjach kulturalnych i naukowych
   • Celnik, Hanna, Początki oftalmologii w Wilnie
   • Janicka, Iwona, Walka wileńskich lekarzy z pierwszą epidemią cholery
   • Jeśman, Czesław; Kopociński, Zbigniew; Kopociński, Krzysztof; Klocek, Paweł, Kiła endemiczna w powiecie brasławskim województwa wileńskiego i zwalczanie chorób wenerycznych w Polsce w latach 1918-1939
   • Jeśman, Czesław; Kopociński, Zbigniew; Kopociński, Krzysztof; Jakubowska, Agnieszka, Występowanie i zwalczanie jaglicy w II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem województwa wileńskiego
   • Kopocińki, Zbigniew, Kopociński, Krzysztof; Jeśman, Czesław, Dzieje Wojskowego Szpitala Sezonowego w Druskiennikach – filii 3 Szpitala Okręgowego w Grodnie
   • Kopocińki, Zbigniew, Kopociński, Krzysztof; Jeśman, Czesław, Wojskowa Służba Zdrowia w polskiej kinematografii w tym z dawnego województwa wileńskiego
   • Giermaziak, Wojciech; Firkowska, Renata; Ruhnke, Gabriela, Szpitale opolskie – historia i działalność współczesna
   • Bela, Zbigniew, Historia farmacji w ujęciu Jana Fryderyka Wolfgangai Józefa Sawiczewskiego
   • Jaworska, Katarzyna; Bela, Zbigniew, Historia Apteki Jezuickiej w Wilnie
   • Małkowska, Magda, Między ziemią a niebem
   • Brudnik, Anna, Żyje się do samego końca
   • Małkowska, Magda, Czy hospicjum może umrzeć?
   • Giermaziak, Wojciech; Zientarska, Anna, Wolontariat hospicyjny z Zielonej Górze
   • Małkowska, Magda, El camino wolontariusza
   • Giermaziak, Wojciech; Szymanowska-Dunajko, Maria, 25-lecie Hospicjum w Zielonej Górze
   • Grygorowicz, Anna, XXXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych czyli Gdańsk – Sopot po raz czwarty
   • Butkiewicz, Maria, Konferencja Herbaria i zielarstwo w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
   • Czerniejewska, Emilia; Dubiński, Marek, Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu sprawozdanie z VII konferencji naukowej Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich
   • Baran, Scholastyka; Bednarska, Ewa; Zieliński, Przemysław, Życiei dorobek Zenobiusza Michała Bednarskiego (1923-2014), olsztyńskiego ftyzjatry, historyka i bibliografa medycyny
   • Zamachowska, Monika, Józef Bieliński, lekarz wileński, historyk medycyny i zasłużóny badacz dziejów Uniwersytetu Wileńskiego
   • Kopociński, Krzysztof; Kopociński, Zbigniew, Jeśmian, Zbigniew, Płkdr Nikodem Butrymowicz (1890-1953) – z Wilna na front trzech wojen
   • Kopociński, Krzysztof; Kopociński, Zbigniew, Jeśmian, Zbigniew, Od Wilna do Grodna – tragiczny życiorys wojskowego okulisty ppłk. dr Kazimierza Maciejewskiego (1897-1940)
   • Kopociński, Zbigniew; Kopociński, Krzysztof, Jeśmian, Czesław, Płk dr Jan Maria Pióro (1887-1940) – wileński ginekolog, ofiara zbrodnikatyńskiej
   • Karkutt-Miłek, Katarzyna; Giermaziak, Wojciech, Dzialalność społeczna i samorządowa łódzkiego aptekarza Leopolda Skulskiego w czasie wielkiej wojny (1914-1918)
   • Giermaziak, Wojciech; Bonatowska, Halina, Adolf Tochterman(1892-1955) – lekarz internista, społecznik miasta Radomia
   • Serwis fofograficzny XXXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Sopot 2015
   • Sosinska-Kalata, Barbara, Recenzja Forum Bibliotek Medycznych 2015 R. 8 nr 2 (16)
   • Wiśniewska, Anna, Sumary of the Medical Library Forum