O projekcie

Biblioteka cyfrowa CYBRA zawiera kolekcje łódzkich bibliotek akademickich:

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
  • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
  • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
  • Politechnika Łódzka
  • Uniwersytet Medyczny
  • Wyższe Seminarium Duchowne

Dostęp do zbiorów jest bezpłatny, pełnotekstowy (choć zdarzają się publikacje dostępne tylko z sieci instytucji). Możliwość pobrania obiektów cyfrowych w formacie .pdf - w zakresie licencji udzielonej przez autora lub obowiązujących przepisów prawa autorskiego.


Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa  : IV - Społeczeństwo informacyjne.
Działanie   :        4.2 e-usługi publiczne.
Wartość projektu „Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA” - 972.518,63 zł

Inwestycja: Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA
Nr projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-026/13
Beneficjent: Politechnika Łódzka
Partner: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Projekt w swojej największej części refinansował wydatki poniesione przez Partnerów od 2007 do 2012 roku. W mniejszej części był projektem inwestycyjnym. W ramach projektu wykonano następujące zadania:
1. Utworzenie uczelnianego centrum digitalizacyjnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
2. Utworzenie uczelnianego centrum digitalizacyjnego w Bibliotece Politechniki Łódzkiej,
3. Utworzenie hurtowni danych ŁRBC CYBRA oraz Komputerowego Katalogu Kartkowego prezentującego katalogi kartkowe w sieci Internet,
4. Utworzenie systemu archiwizacji i zabezpieczenia zasobów ŁRBC CYBRA.

.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji