polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2012 R. 5 nr 2(10)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2012 R. 5 nr 2(10) (cały numer)
   • Strona tytułowa, stopka redakcyjna
   • Spis treści
   • Berner, Jan, Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Łodzi,doktora honoris causa Uniwersytetu im. Claude Bernard w Lyonie,Prezydenta miasta Pabianice
   • Żmuda, Ryszard, Dziesiąty numer czasopisma Forum Bibliotek Medycznych
   • Kaźmierczak, Jolanta, Informacje o Autorach w pięciu rocznikach Forum Bibliotek Medycznych
   • Żmuda, Ryszard, Czasopismo Forum Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum (2008-2012)
   • Nierzwicki, Krzysztof, Andreasa Vesaliusa traktat o budowie ciała ludzkiego – De humani corporis fabrica 1543 – wystawa w Bibliotece CM UMK
   • Sulejewicz-Nowicka, Monika, Jana Amosa Komeńskiego wykład o umiejętności posługiwania się książkami jako najcenniejszym narzędziem kształcenia umysłu. Kilka uwag bibliologa
   • Budek, Dagmara, Kronika wydarzeń w bibliotekach medycznych za lata 2009-2012
   • Birska, Renata; Sławińska, Renata, Wolny dostęp do zbiorów w bibliotekach uczelni medycznych
   • Nowak, Ewa, Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w innej siedzibie
   • Sulejewicz-Nowicka, Monika, Krajowy zakup drukowanych wydawnictw zwartych w latach 2005-2012 w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
   • Żmuda, Ryszard, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi po termomodernizacji w 2012 roku
   • Słocińska, Magdalena, Biblioteka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu – model funkcjonowania na uczelni niepaństwowej
   • Majewska, Agata Z.; Taterczyńska, Marzen a, „Starcie wolności z własnością” – jak zorganizować dostęp do Internetu w bibliotece? System zastosowany w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
   • Hollender, Henryk, Mała uczelnia, duże oczekiwania. Jak w Bibliotece Uczelni Łazarskiego w Warszawie prowadzimy działalność dydaktyczną i informacyjną
   • Latawiec, Piotr, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
   • Utrata, Irmina, Nowy rozdział w historii Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Sławińska, Renata; Trzcianowska-Grzywacz, Teresa, Projekty zrealizowane w latach 2011-2012 przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach działalności upowszechniającej naukę
   • Dąbrowski, Jan, Ekslibrisy bibliotek medycznych w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
   • Zygadło-Kozaczuk, Ewa, Nowe propozycje kształcenia doktorantów i studentów medycyny w zakresie źródeł informacji medycznej
   • Dołkowski, Wojciech, Rosnąca atrakcyjność video w edukacji medycznej. MedTube – największa biblioteka filmów dla profesjonalistów na wszystkich poziomach nauczania
   • Bednarski, Jerzy, MedTube – unikalna platforma wymiany wiedzy medycznej dostępna bezpłatnie
   • Rudowski, Przemysław; Rożek, Dorota, Learning objects– koncepcja medycznej platformy edukacyjnej zorientowanej na użytkownika
   • Kupis, Agnieszka, Wydawnictwa informacyjne z zakresu medycyny i nauk pokrewnych
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski (ur. 1953) farmaceuta, biochemik, biolog molekularny, kierownik Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego, przewodniczący Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Rady Programowej Forum Bi
   • Trzcianowska-Grzywacz, Teresa, Dr Leszek Barg (ur. 1924) Wrocław – AM
   • Mamorska, Kamila, Dr Adam Bocheński (1897-1974), Gdańsk – AM
   • Noga, Krzysztof, Dr Paweł Bojko (ur. 1970), Katowice – SAM/SUM
   • Budzińska, Anna, Dr Jan Dąbrowski (ur.1962), Wrocław – AM
   • Żmuda, Ryszard, Dr Halina Dusińska (ur. 1942), Warszawa – GBL
   • Noga, Krzysztof, Dr Jerzy Marian Dyrda (ur. 1948), Katowice – SAM/SUM
   • Żmuda, Ryszard, Dr Barbara Grala-Kociak (ur. 1964), Łódź – UM
   • Żmuda, Ryszard, Dr Maria Jakubowska (ur. 1951), Łódź – AM/UM
   • Żmuda, Ryszard, Dr Eugeniusz Janowicz (ur. 1935), Bydgoszcz – AM
   • M ű l dner-Kurpeta, Mirosława, Dr Irena Komasara (1939-1998), Warszawa – AM
   • Szymczak, Tatiana, Dr Maria Kordas (ur. 1952), Wrocław – AM/UM
   • Smyk, Lucyna, Dr Stanisław Kowalczyk (1898-1994) Lublin – AM
   • Brandys, Jadwiga, Dr Irena Danuta Kramarz (ur. 1925), Warszawa– CMKP
   • Żmuda, Ryszard, Dr Zbigniew Kukulski (1908-1971),Kraków – AM
   • Breker, Krystyna, Pplk dr Marek Matusiak (ur.1952), Łódź – WAM
   • Żmuda, Ryszard, Dr Barbara Niedźwiedzka (ur. 1953), Kraków – CM
   • Żmuda, Ryszard, Dr Krzysztof Nierzwicki (ur. 1969), Bydgoszcz – CM UMK
   • Żmuda, Ryszard, Dr Krzysztof Noga (ur. 1956), Katowice – SAM/SUM
   • Dąbrowska-Charytoniuk, Danuta, Dr Jan Olbromski (ur. 1928), Białystok – AM
   • Żmuda, Ryszard, Dr Edward Pigoń (ur. 1938), Warszawa– GBL
   • Żmuda, Ryszard, Dr inż. Jolanta Przyłuska (ur. 1955),Łódź – IMP
   • Dyrda, Jerzy Marian, Dr Alfred Puzio (1930-2013),Katowice – SAM
   • Żmuda, Ryszard, Dr Magdalena Rzadkowolska (ur. 1968), Łódź - AM
   • Kraszewska, Elżbieta, Dr Bartłomiej Siek (ur. 1977), Gdańsk – GUMed
   • Dąbrowski, Jan, Dr Tatiana Szymczak (ur. 1948), Wrocław – AM/UM
   • Puzio, Alfred, Dr Franciszek Szymiczek (1911-1987), Katowice – SAM
   • Birska, Renata, Dr Anastazja Śniechowska-Karpińska (ur. 1971), Lublin – UM
   • Żmuda, Ryszard, Płk dr Wiesław Świtek (1937-2007), Łódź – WAM
   • Żmuda, Ryszard, Dr Aleksander Tulczyński (1942-2011), Warszawa– GBL
   • Matusiak, Marek, Ppłk dr Krzysztof Walcz ewski (ur. 1953), Łódź – WAM
   • Noga, Krzysztof, Dr Marian Wolańczyk (1888-1961), Katowice – SAM
   • Latawiec, Piotr, Dr Ryszard Żmuda (ur. 1950), Łódź – AM/UM
   • Żmuda, Ryszard, Bibliografia zawartości Forum Bibliotek Medycznych (2008-2012)
   • Konieczna, Jadwiga, Forum Bibliotek Medycznych 2012 R. 5 nr 2 (10)
   • Wawrzyniak, Dorota, Summary of the Medical Library Forum