polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2012 R. 5 nr 1(9)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2012 R. 5 nr 1(9) (cały numer)
   • Strona tytułowa, stopka redakcyjna
   • Spis treści
   • Banach, Maciej, Przedmowa Podsekretarza Stanu Ministerstwa Naukii Szkolnictwa Wyższego
   • Żmuda, Ryszard, Jubileuszowy piąty rocznik Forum Bibliotek Medycznych
   • Żmigrodzki, Zbigniew, Współczesne problemy biblioteki naukowej
   • Burchart, Maria, 10 lat z NUKAT-em
   • Tylman, Wiesława, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
   • Mikołajuk, Lidia, British Council - tradycyjne i nowoczesne formy działalności
   • Walczak, Marian, Fundamentalne zmiany kulturowe w wynku medializacji wszystkich obszarów życia społeczno - gospodarczego i jednostkowego
   • Kieraciński, Piotr, Forum Akademickie
   • Makarewicz, Wiesław, Zaleski, Tadeusz, Coroczne spotkania redaktorów gazet akademickich (1993-2012)
   • Dokumentacja fotograficzna XX Zjazdów Redaktorów Gazet Akademickich (1993-2012)
   • Hollender, Henryk, Synat i inni. Komunikacja i informacja naukowa po reformie nauki i szkolnictwa wyższego
   • Januszko-Szakiel, Aneta, Cyfrowy świat nauki i kultury. Czy zdołamy go ocalić?
   • Głębocki, Jacek; Pietruszewski, Grzegorz, Koncepcja tworzenia wykazu czasopism do celów punktacji jako rezultat analizy załącznika do komunikatu MNiSW z 19 września 2012 roku
   • Grygorowicz, Anna, Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków?
   • Kuzmina, Dariusz, Stanowisko dyrektorów Instytutów, Katedry i Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w sprawie stanowisk w bibliotekach
   • Tadeusiewicz, Hanna, Ministerialna Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej
   • Dobrzyńska-Lankosz, Ewa, Opinia Rady WykonawczejKonferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w sprawie projektu Ustawy (z dn. 6 marca 2012 r.) o zmianie ustaw regulujących wykonanie niektórych zawodów
   • Jazdon, Artur, Zderegulować czy ..... doregulować bibliotekarza (dyplomowanego). Głos w dyskusji, a może....dyskusyjny?
   • Szefliński, Piotr, Technologie ITC w Łódzkiej Akademickiej SieciBibliotecznej
   • Wałek, Anna, Open Acces w naukach biomedycznych
   • Bruc, Bogumiła, Wykorzystanie narzędzi Open Access do popularyzacji wiedzy medycznej wśród pacjentów i ich rodzin
   • Grala-Kociak, Barbara, Przewodnik po naukowych źródłach elektonicznych w zakresie stomatologii
   • Różalski, Marcin, Watala, Cezary, Przygotowywanie prac dyplomowych oraz publikacji oryginalnych i przeglądowych w naukach biomedycznych
   • XXX Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Otwarta biblioteka - otwarta nauka. Poznań 10- 12 IX 2012 r.
   • Sponsorzy
   • Atrakcje Poznania
   • Piotrowicz, Aniela, Przeobrażenia bibliotek uczelni medycznych efektem ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń
   • Grygorowicz, Anna, Trzydzieścilat minęło jak jeden dzień....
   • Kotlarek-Naskręt, Magdalena, Badziągowska, Olga, Przeszłość i kierunki rozwoju bibliotek medycznych
   • Tupikowska, Agnieszka; Budek, Dagmara,Organizacja przestrzeni biblioteki, a oczekiwania użytkowników biblioteki uczelnianej
   • Krajewski, Piotr; Mamorska, Kamila, Frontem do czytelnika, czyli realizacja idei otwartości w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Utrata, Irmina; Czarnecka, Agnieszka, Film o nowej Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Strumiłło, Anna, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miejscem otwartym na ponadstandardowe oczekiwania użytkowników
   • Taterczyńska, Marzena; Rogowska, Edyta; Klimko, Renata, Otwarci na wielokulturowość– studenci obcojęzyczni w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
   • Sławińska, Renata, System biblioteczno – informacyjny Uczelni przez pryzmat nowych inwestycji
   • Kuczkowska, Maria; Grządzielewska, Ewa; Hajduk, Roma; Rybarczyk, Renata, 2012, Funkcjonowanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w otwartej przestrzeni – dwa lata doświadczeń
   • Ajdukiewicz-Tarkowska; Wiśniewski, Grzegorz, 2012, Biblioteka medyczna w internecie – przestrzeń zorientowana na użytkownika
   • Górny, Mirosław, Ocenianie systemów informacyjnych przez użytkowników – problemy projektowania badań i interpretacji wyników
   • Krzyżaniak, Teresa; Seslar, Małgorzata, Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce – Otwarta nauka i edukacja, Bydgoszcz 13–14 kwietnia 2012 r.
   • Maczuga, Justyna; Radomska, Anna; Przyłuska, Jolanta, Polskie czasopisma medyczne a wykorzystanie technologii informacyjnych
   • Gościniak, Krzysztof; Noga, Krzysztof, Certyfikacja HONcode internetowych źródeł medycznych wyznacznikiem jakości w otwartym dostępie do wiedzy
   • Siek, Bartłomiej, Open Access a wybrane wskaźniki bibliometryczne
   • Gościniak, Krzysztof; Noga, Krzysztof, Otwarty dostęp do wiedzy na przykładzie strony internetowej Biblioteki Głównej SUM w Katowicach
   • Przyłuska, Jolanta, Jak opublikować artykuł według zasad Open Access – porady dla autorów publikacji medycznych
   • Nowakowska, Izabela, Dodaj zakładkę – open access journals z zakresu nauk farmaceutycznych i pokrewnych
   • Stępniak, Jolanta, Konsorcja i licencje krajowe. Pytanie o bilans kosztów i efektów
   • Bednarek-Michalska, Bożena, Dlaczego i jak prawo autorskie ogranicza otwieranie zasobów nauki?
   • Haworka, Bolesław, Biblioteki naukowe i dozwolony użytek chronionych utworów
   • Kowalska, Marzena, Dlaczego za dostęp do pewnych zasobów wiedzy (danych) musimy zapłacić, inne zaś dostępne są bezpłatnie - próba weryfikacji idei otwartego dostępu do zasobów wiedzy
   • Kozakiewicz, Witold, Otwarta biblioteka - otwarty bibliotekarz (project 23 for EAHIL)
   • Śniechowska-Karpińska, Anastazja, Otwarta nauka kontra monopol autorski - jak studenci pierwszego roku studiów doktoranckich postrzegają swoje prawa w odniesieniu do własnych utworów o charakterze naukowym
   • Kozakiewicz, Witold, EAHIL 2013 workshop, Sztokholm 12 - 14 lipca 2013
   • Wnioski i postulaty z Konferencji w Poznaniu
   • Jarkiewicz, Katarzyna, Informator o Redakcjach gazet akademickich w 2012 roku
   • Strumiłło, Anna, Bibliografia czasopism akademickich o profilu informacyjnym (1989-2012)
   • Utrata, Irmina, Prof. dr hab. med. Leszek BABLOK (ur.1940) lekarz, położnik ginekolog, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Budek, Dagmara, Prof. dr hab. med. Maria CHOSIA (ur. 1949) lekarz, patomorfolog, kierownik Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Pracowni Histopatologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
   • Garczewska, Anna, Prof. dr hab. med. Gerard DREWA (ur. 1941) biolog, dziekan Wydziału Lekarskiego, prorektor ds. studenckich, kierownik Katedry i Zakładu Biologii Medycznej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydgiera w Bydgposzczy
   • Birska, Renata, Prof. dr hab. med. Maria MAZURKIEWICZ (ur. 1952) lekarz, onkolog, ordynator II Oddziału Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
   • Serwis fotograficzny
   • Sitarska, Anna, Forum Bibliotek Medycznych 2012 R. 5 nr 1(9)
   • Studzińska-Pasieka, Kinga, Summary