polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2011 R. 4 nr 1(7)

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2011 R. 4 nr 1(7)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2011 R. 4 nr 1(7) (cały numer)
   • Chmielewski, Henryk, Przedmowa Generała brygady, Rektora Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Czwarty rocznik Forum Bibliotek Medycznych
   • Dobrzyńska-Lankosz, Ewa, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (1997-2011)
   • Borkowski, Włodzimierz, Medycyna oparta na dowodach (EBM) w praktyce klinicznej
   • Howorka, Bolesław, Prawo autorskie o dozwolonym użytku chronionych utworów
   • Kapinos, Danuta, Informacja normalizacyjna w szkole wyższej
   • Niedźwiedzka, Barbara, Badania w zakresie medycznej informacji naukowej w Polsce w latach 2001-2010, a współczesne potrzeby poznawcze w tej dziedzinie
   • Bruc, Bogumiła, Wykorzystanie EndNote Web w pracach naukowo-badawczych z zakresu biomedycyny
   • Grygorowicz, Anna, Nowe zasady oceny parametrycznej; punktacja polskich czasopism naukowych
   • Siek, Bartłomiej, Impact Factor a wybrane wskaźniki bibliometryczne w rankingach jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2010
   • Kobos, Józef, Proces Boloński - podstawą zmian w szkolnictwie wyższym
   • Kobos, Józef, Wewnętrzny System Oceny Jakości Kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego
   • Szkolenia z zakresu informacji naukowej - spostrzeżenia i propozycje studentów medycyny
   • Szkolenie w Bibliotece Medycznej z perspektywy zmotywowanego studenta medycyny - opis przypadku
   • Rola szkoleń w nabywaniu umiejętności informacyjnych przez studentów medycyny Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie - pilotażowe badanie ankietowe
   • Przebieg studiów a ocena umiejętności informacyjnych studentów medycyny Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie - pilotażowe badanie ankietowe
   • Wpływ szkoleń na samoocenę umiejętności informacyjnych studentów medycyny w trakcie studiów - pilotażowe badanie ankietowe studiujących na Wydziale Lekarskim
   • Zmiany samooceny umiejętności informacyjnych studentów medycyny w trakcie studiów - pilotażowe badanie ankietowe studiujących na Wydziale Lekarskim UJ CM w Kra
   • Wpływ wybranych czynników występujących przed studiami na wyniki nabywania umiejętności informacyjnych przez studentów medycyny
   • Samoocena umiejętności informacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie, a miejsce ukończenia szkoły średniej i znajomość języków obcych pr
   • Kozakiewicz, Witold, Using Moodle e-learning platform for the first year students’ library training - three years of transformation
   • Słocińska, Magdalena, Wybrane elementy interaktywne na platformie e-learningowej Moodle
   • Niedźwiedzka, Barbara, Podręcznik dla bibliotekarzy uczących kompetencji informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia
   • Kwiatkowska, Magdalena, Warszawskie edycje podręczników medycznych w XIX i na początku XX wieku
   • Mielczarek, Anna, O ekslibrisie w zarysie
   • Dąbrowski, Jan, Ekslibrisy stomatologów w zbiorach Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
   • Budzińska, Anna; Świerczyna Marzena, Znaki proweniencyjne w czasopismach poniemieckich w zbiorach Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
   • Szmajser, Dagmara, Reklama w medycynie
   • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
   • Pokłosie zjazdu naukowego - XXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Strategia kształtowania profilu bibliotekarza medycznego. Szczecin, 7-9 VI 2011. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Sczecinie.
   • Program - XXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Strategia kształtowania profilu bibliotekarza medycznego. Szczecin, 7-9 VI 2011. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Sczecinie.
   • Nowacki, Przemysław, Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
   • Zdeb, Urszula; Marcjan, Małgorzata; Szczerba, Monika; Cieśla, Jolanta, Kim jesteśmy? Dokad zmierzamy? Perspektywy rozwoju zawodowego pracowników bibliotek medycznych
   • Pabisiak, Renata, Kompetencje zawodowe bibliotekarzy bibliotek naukowych na przykładzie bibliotek medycznych
   • Dziubecki, Maciej, Wygodny dostęp do pełnej oferty biblioteki z Primo i Promo Central Index od Ex Libris
   • Śniechowska-Karpińska, Anastazja, Kształcenie bibliotekarzy medycznych
   • Kozakiewicz, Witold; Bruc, Bogumiła, „Zaprzyjaźnij się z biblioteką” Program warsztatów dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Przydańska, Alina, Elektroniczne źródła z zakresu medycyny oferowane przez Wydawnictwa Wiley and Sons oraz najnowsze publikacje Wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins
   • Grządzielewska, Ewa; Kuczkowska Maria, Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy we własnej placówce na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
   • Tupikowska, Agnieszka, Motywacje zawodowe pracowników bibliotek medycznych
   • Gołkiewicz, Piotr, Embracing the ebook to accelerate science
   • Sasimowicz, Urszula, Platformy e-learningowe oraz narzędzia dla klinicystów
   • James, Tracy, Medical online resources
   • Cymbor, Anna, Miedzy bibliotekarstwem a informatyką. Kim jest bibliotekarz systemowy?
   • Howorka, Bolesław, Aspekty prawne twórczości bibliotekarzy - pracowników bibliotek naukowych
   • Mor, Dorota, Nowości na OVID SP
   • Kowalska, Marzena, Pracownicy nauki i ich publikacje naukowe - czy poddają się obiektywnej ocenie? Od tradycyjnych ocen peer review do analiz bibliometrycznych - próba systematyzacji dotychczasowych aspektów metod i stanowisk
   • Budek, Dagmara; Klimko, Renata, Ocena publikacji naukowych na uczelniach medycznych - raport rozbieżności
   • Murawski, Krzysztof, Narzędzia ProQuest wspierające proces badawczy
   • Głębocki, Jacek; Pietruszewski, Grzegorz, Zasoby bibliograficzne istotnym elementem bazy wiedzy
   • Rożek, Dorota, Klucz do efektywności nauczania. Zastosowanie różnych środków dydaktycznych w edukacji akademickiej
   • Bugalska, Barbara; Nieszporska Katarzyna, Problemy oceny bibliometrycznej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (wymagania Ministerstwa, doświadczenia Instytutu, wątpliwości oceniających)
   • Ryś, Elżbieta, Bibliometryczny wskaźnik instytucji zdrowia publicznego
   • Czerwiński, Leszek; Górecka Teresa, Serwisy EBSCO dla bibliotek medycznych wobec wyzwań współczesnej komunikacji naukowej
   • Przyłuska, Jolanta; Maczuga, Justyna, Wskaźniki bibliometryczne w ocenie aktywności publikacyjnej pracowników naukowych
   • Maczuga, Justyna; Przyłuska, Jolanta, Wykorzystanie bazy Web of Science do analizy bibliometrycznej publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
   • Krasowska, Małgorzata, InCitesTM z oferty naukowej Thomson Reuters: rozwiązania do oceny badań naukowych
   • Bat’alik, Pavol, Podstawowe dane o firmie SUWECO Cz
   • Iwańska, Beata, EBL - Ebook Library, nowoczesna platforma do wypożyczania książek elektronicznych
   • Mamorska, Kamila; Siek, Bartłomiej, O zależnościach między bibliometrią a bibliografią na przykładzie biliografii GUMed
   • Białobłocka, Małgorzata; Kubiak, Monika, Bibliografia publikacji pracowników Collegium Medicum UMK - wczoraj, dziś i jutro
   • Bugalska, Barbara; Nieszporska Katarzyna, Repozytorium cyfrowe instytutów naukowych (RCIN)
   • Wnioski i postulaty z XXIX Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. n. med. Jacek Kazimierz Bartkowiak
   • Serwis fotograficzny
   • Zybert, Elżbieta Barbara, Forum Bibliotek Medycznych 2011 R. 4 nr 1 (7)
   • Boimska, Agnieszka, Summary of the Medical Library Forum
   • Strzelczyk, Małgorzata, Wykaz autorów
   • Więcek-Palmowska, Małgorzata, Indeks osobowy i nazw geograficznych