polski   English  
 

CYBRA - Lodz Regional Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2011 R. 4 nr 1(7)

Publication structure:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2011 R. 4 nr 1(7)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2011 R. 4 nr 1(7) (cały numer)
   • Chmielewski, Henryk, Przedmowa Generała brygady, Rektora Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
   • Żmuda, Ryszard, Czwarty rocznik Forum Bibliotek Medycznych
   • Dobrzyńska-Lankosz, Ewa, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (1997-2011)
   • Borkowski, Włodzimierz, Medycyna oparta na dowodach (EBM) w praktyce klinicznej
   • Howorka, Bolesław, Prawo autorskie o dozwolonym użytku chronionych utworów
   • Kapinos, Danuta, Informacja normalizacyjna w szkole wyższej
   • Niedźwiedzka, Barbara, Badania w zakresie medycznej informacji naukowej w Polsce w latach 2001-2010, a współczesne potrzeby poznawcze w tej dziedzinie
   • Bruc, Bogumiła, Wykorzystanie EndNote Web w pracach naukowo-badawczych z zakresu biomedycyny
   • Grygorowicz, Anna, Nowe zasady oceny parametrycznej; punktacja polskich czasopism naukowych
   • Siek, Bartłomiej, Impact Factor a wybrane wskaźniki bibliometryczne w rankingach jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2010
   • Kobos, Józef, Proces Boloński - podstawą zmian w szkolnictwie wyższym
   • Kobos, Józef, Wewnętrzny System Oceny Jakości Kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego
   • Szkolenia z zakresu informacji naukowej - spostrzeżenia i propozycje studentów medycyny
   • Szkolenie w Bibliotece Medycznej z perspektywy zmotywowanego studenta medycyny - opis przypadku
   • Rola szkoleń w nabywaniu umiejętności informacyjnych przez studentów medycyny Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie - pilotażowe badanie ankietowe
   • Przebieg studiów a ocena umiejętności informacyjnych studentów medycyny Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie - pilotażowe badanie ankietowe
   • Wpływ szkoleń na samoocenę umiejętności informacyjnych studentów medycyny w trakcie studiów - pilotażowe badanie ankietowe studiujących na Wydziale Lekarskim
   • Zmiany samooceny umiejętności informacyjnych studentów medycyny w trakcie studiów - pilotażowe badanie ankietowe studiujących na Wydziale Lekarskim UJ CM w Kra
   • Wpływ wybranych czynników występujących przed studiami na wyniki nabywania umiejętności informacyjnych przez studentów medycyny
   • Samoocena umiejętności informacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie, a miejsce ukończenia szkoły średniej i znajomość języków obcych pr
   • Kozakiewicz, Witold, Using Moodle e-learning platform for the first year students’ library training - three years of transformation
   • Słocińska, Magdalena, Wybrane elementy interaktywne na platformie e-learningowej Moodle
   • Niedźwiedzka, Barbara, Podręcznik dla bibliotekarzy uczących kompetencji informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia
   • Kwiatkowska, Magdalena, Warszawskie edycje podręczników medycznych w XIX i na początku XX wieku
   • Mielczarek, Anna, O ekslibrisie w zarysie
   • Dąbrowski, Jan, Ekslibrisy stomatologów w zbiorach Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
   • Budzińska, Anna; Świerczyna Marzena, Znaki proweniencyjne w czasopismach poniemieckich w zbiorach Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
   • Szmajser, Dagmara, Reklama w medycynie
   • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
   • Pokłosie zjazdu naukowego - XXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Strategia kształtowania profilu bibliotekarza medycznego. Szczecin, 7-9 VI 2011. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Sczecinie.
   • Program - XXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Strategia kształtowania profilu bibliotekarza medycznego. Szczecin, 7-9 VI 2011. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Sczecinie.
   • Nowacki, Przemysław, Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
   • Zdeb, Urszula; Marcjan, Małgorzata; Szczerba, Monika; Cieśla, Jolanta, Kim jesteśmy? Dokad zmierzamy? Perspektywy rozwoju zawodowego pracowników bibliotek medycznych
   • Pabisiak, Renata, Kompetencje zawodowe bibliotekarzy bibliotek naukowych na przykładzie bibliotek medycznych
   • Dziubecki, Maciej, Wygodny dostęp do pełnej oferty biblioteki z Primo i Promo Central Index od Ex Libris
   • Śniechowska-Karpińska, Anastazja, Kształcenie bibliotekarzy medycznych
   • Kozakiewicz, Witold; Bruc, Bogumiła, „Zaprzyjaźnij się z biblioteką” Program warsztatów dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Przydańska, Alina, Elektroniczne źródła z zakresu medycyny oferowane przez Wydawnictwa Wiley and Sons oraz najnowsze publikacje Wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins
   • Grządzielewska, Ewa; Kuczkowska Maria, Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy we własnej placówce na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
   • Tupikowska, Agnieszka, Motywacje zawodowe pracowników bibliotek medycznych
   • Gołkiewicz, Piotr, Embracing the ebook to accelerate science
   • Sasimowicz, Urszula, Platformy e-learningowe oraz narzędzia dla klinicystów
   • James, Tracy, Medical online resources
   • Cymbor, Anna, Miedzy bibliotekarstwem a informatyką. Kim jest bibliotekarz systemowy?
   • Howorka, Bolesław, Aspekty prawne twórczości bibliotekarzy - pracowników bibliotek naukowych
   • Mor, Dorota, Nowości na OVID SP
   • Kowalska, Marzena, Pracownicy nauki i ich publikacje naukowe - czy poddają się obiektywnej ocenie? Od tradycyjnych ocen peer review do analiz bibliometrycznych - próba systematyzacji dotychczasowych aspektów metod i stanowisk
   • Budek, Dagmara; Klimko, Renata, Ocena publikacji naukowych na uczelniach medycznych - raport rozbieżności
   • Murawski, Krzysztof, Narzędzia ProQuest wspierające proces badawczy
   • Głębocki, Jacek; Pietruszewski, Grzegorz, Zasoby bibliograficzne istotnym elementem bazy wiedzy
   • Rożek, Dorota, Klucz do efektywności nauczania. Zastosowanie różnych środków dydaktycznych w edukacji akademickiej
   • Bugalska, Barbara; Nieszporska Katarzyna, Problemy oceny bibliometrycznej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (wymagania Ministerstwa, doświadczenia Instytutu, wątpliwości oceniających)
   • Ryś, Elżbieta, Bibliometryczny wskaźnik instytucji zdrowia publicznego
   • Czerwiński, Leszek; Górecka Teresa, Serwisy EBSCO dla bibliotek medycznych wobec wyzwań współczesnej komunikacji naukowej
   • Przyłuska, Jolanta; Maczuga, Justyna, Wskaźniki bibliometryczne w ocenie aktywności publikacyjnej pracowników naukowych
   • Maczuga, Justyna; Przyłuska, Jolanta, Wykorzystanie bazy Web of Science do analizy bibliometrycznej publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
   • Krasowska, Małgorzata, InCitesTM z oferty naukowej Thomson Reuters: rozwiązania do oceny badań naukowych
   • Bat’alik, Pavol, Podstawowe dane o firmie SUWECO Cz
   • Iwańska, Beata, EBL - Ebook Library, nowoczesna platforma do wypożyczania książek elektronicznych
   • Mamorska, Kamila; Siek, Bartłomiej, O zależnościach między bibliometrią a bibliografią na przykładzie biliografii GUMed
   • Białobłocka, Małgorzata; Kubiak, Monika, Bibliografia publikacji pracowników Collegium Medicum UMK - wczoraj, dziś i jutro
   • Bugalska, Barbara; Nieszporska Katarzyna, Repozytorium cyfrowe instytutów naukowych (RCIN)
   • Wnioski i postulaty z XXIX Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych
   • Żmuda, Ryszard, Prof. dr hab. n. med. Jacek Kazimierz Bartkowiak
   • Serwis fotograficzny
   • Zybert, Elżbieta Barbara, Forum Bibliotek Medycznych 2011 R. 4 nr 1 (7)
   • Boimska, Agnieszka, Summary of the Medical Library Forum
   • Strzelczyk, Małgorzata, Wykaz autorów
   • Więcek-Palmowska, Małgorzata, Indeks osobowy i nazw geograficznych