polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2009 R. 2 nr2(4)

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych= Medical Library Forum 2009 R.2 nr 2(4)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2009 R. 2 nr2(4) (cały numer)
   • Tafil-Klawe, Małgorzata, Przedmowa Prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
   • Żmuda, Ryszard, Czwarty numer "Forum Bibliotek Medycznych"
   • Nowakowska, Izabela, Periodyki wydawane przez uczelnie medyczne i instytuty naukowo badawcze resortu zdrowia (2001-2009
   • Drogosz, Jacek, Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej (1952-2002
   • Przyłuska, Jolanta, Źródła informacji dla bibliotekarzy medycznych - przegląd wybranych czasopism zagranicznych
   • Sójkowska, Iwona, EBIB - Elektroniczna Biblioteka - platforma cyfrowa SBP
   • Kupis, Agnieszka, Elektroniczne czasopisma dostępne w bibliotekach medycznych w 2009 roku
   • Ajdukiewicz-Tarkowska, Anna, Drukowane czasopisma prenumerowane przez biblioteki medyczne w 2009 roku
   • Kurc, Wiesława, Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych
   • Kozakiewicz, Witold, Świat bez czasopism?
   • Pokłosie zjazdu naukowego - XXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej. Bydgoszcz 16-17 IX 2008 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. C
   • XXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych - program, sponsorzy
   • Fotografie
   • Głowacka, Ewa, Ekologia informacji - sposób na choroby informacyjne?
   • Ajdukiewicz-Tarkowska, Anna; Tarkowski, Paweł, Zasoby medyczne w polskich bibliotekach cyfrowych
   • Bednarek-Michalska, Bożena, Biblioteki cyfrowe nową ofertą usługową dla naukowych środowisk medycznych w Polsce
   • Przyłuska, Jolanta, Repozytoria Open Access a dostęp do wiedzy medycznej
   • Kukawska, Joanna, Narzędzia wspomagajace zarządzanie czasem dla naukowców i bibliotekarzy
   • Gołkiewicz, Piotr, Scopus - jak znaleźć informacje szybko i efektywnie
   • Budzińska, Anna; Kościańska, Kamila, Wyszukiwanie informacji medycznej poprzez wyszukiwarki naukowe
   • Niedźwiedzka, Barbara, Technologia Wiki jako narzędzie przydatne do tworzenia wspólnych zasobów profesjonalnej informacji dla bibliotekarzy medycznych
   • Dobosz, Piotr M., Semiotyka komunikacji nauki, czyli "Trójkąt Bermudzki" w praktyce
   • Pietruszewski, Grzegorz; Głębocki, Jacek, Expertus Tree. Nowoczesny sposób przekazywania zintegrowanych baz danych: Polski Tezaurus Medyczny i Polska Bibliografia Lekarska
   • Staszak-Kowalska, Radosława, Zapotrzebowanie środowiska medycznego na naukową informację medyczną
   • Uryga, Anna; Zygadło, Ewa, Niezależna informacja o leku - czy idea wdrożona w krajach europejskich ma szansę rozwinąć się w Polsce? Spojrzenie bibliotekarza i farmaceuty
   • Styczyński, Jan, Współpraca lekarza z biblioteką medyczną: spojrzenie lekarza
   • Kubiak, Monika, Współpraca lekarza z biblioteką medyczną: spojrzenie bibliotekarza
   • Głębocki, Jacek; Pietruszewski, Grzegorz, Modele współpracy między biblioteką i działem nauki w zakresie tworzenia i wykorzystywania bibliografii dorobku naukowego
   • Święćkowski, Grzegorz Marek, Naukowa informacja medyczna - konspekt zajęć dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
   • Howorka, Bolesław, Biblioteki naukowe wobec ustawy o prawie autorskim po implementacji przepisów Unii Europejskiej
   • Murawski, Krzysztof, Nowości w medycznych bazach ProQuest
   • Dąbrowska-Charytoniuk, Danuta, Zachowania pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   • Stalmach, Lucjan; Bator, Beata; Korfel, Ireneusz; Stokaluk, Marta; Hanasiewicz, Michał, Internet platformą integracji usług i zasobów medycznej informacji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim
   • Modrzewska, Mirosława; Omilian-Mucharska, Małgorzata; Grygorowicz, Anna; Kraszewska, Elżbieta, Jakie są granice inwestowania w dostęp do wiedzy? Analiza kosztów zakupu i statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2003-2007
   • Seiffert, Justyna, Przystosowanie bazy PubMed z wykorzystaniem serwisów LinkOut i MyNCBI do potrzeb użytkowników Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   • Birska, Renata; Busse-Turczyńska, Ewa, Analizy bibliometryczne dla środowiska naukowego generowane na podstawie bazy danych. Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
   • Sławińska, Renata; Trzcianowska-Grzywacz, Teresa, Analiza oczekiwań środowiska naukowego Uczelni a statystyki wykorzystania źródeł informacji
   • Górecka, Teresa; Czerwiński, Leszek, Serwisy EBSCO wspierające działalność bibliotek medycznych
   • Abramowska, Anna; Czerwiński, Leszek, Oferta EBSCO-IPS
   • Gabriel, Marcin, Książki elektroniczne dla bibliotek medycznych
   • Korolko, Michał, Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury
   • Szymorowska, Teresa, Dotacje pozabudżetowe w kreowaniu polityki bibliotecznej
   • Świtalska-Bury, Małgorzata, Prezentacja programu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Fundusze dla bibliotek
   • Butrym, Daria; Szreder, Ireneusz, Regionalne Centrum Informacji Medycznej - dwa lata pracy na rzecz środowiska medycznego regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie naukowej informacji medycznej
   • Zwiefka, Antoni, Znaczenie baz wiedzy systemu RIGHT w diagnostyce i leczeniu
   • Budek, Dagmara, Zachodniopomorski System Informacji Regionalnej i Naukowej - początek drogi
   • Czubak, Bogdan; Grzegorski, Arkadiusz, Nasze doświadczenia wobec potrzeb środowiska medycznego
   • Żmigrodzki, Zbigniew, Forum Bibliotek Medycznych 2009 R. 2 nr 2(4)
   • Wiśniewska, Anna, Summary of the Medical Library Forum
   • Piechota, Jolanta, Wykaz Autorów
   • Leszczyńska, Renata, Indeks osobowy i nazw geograficznych