polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2010 R. 3 nr 1(5)

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2010 R. 3 nr 1(5)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2010 R. 3 nr 1(5) (cały numer)
   • Pękalski, Ireneusz, Przedmowa Biskupa Archidiecezji Łódzkiej
   • Żmuda, Ryszard, Trzeci rocznik Forum Bibliotek Medycznych
   • Świerczyna, Marzena, Zespoły zadaniowe w bibliotekach medycznych na przykładzie systemu doc@med
   • Przyłuska, Jolanta, Baza Scopus jako narzędzie do analizy bibliometrycznej - praktyczne zastosowanie w bibliotece medycznej
   • Niedźwiedzka, Barbara; Hunskår, Irene, Educational needs and self-perceived skills of teaching librarians – a comparative Polish-Norwegian study
   • Dyjas, Wioletta; Seiffert, Justyna, Measuring library information services by sampling method
   • Bruc, Bogumiła; Kozakiewicz Witold, Biblioteczne przewodniki online – szansa na zwiększenie umiejętności użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Przyłuska, Jolanta; Radomska Anna, Repozytorium tematyczne publikacji powstałych w ramach sieci doskonałości ECNIS
   • Jakubowska, Maria, Akcja Caritas Archidiecezji Łódzkiej „Pola Nadziei”
   • Pokłosie zjazdu naukowego - XXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Działalność dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan obecny i perspektywy rozwoju bibliotek uczelnianych, instytutowych i innych naukowych w Polsce. Łódź, 14-15 IX 2009 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Biblioteka Główna
   • Program - XXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Działalność dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan obecny i perspektywy rozwoju bibliotek uczelnianych, instytutowych i innych naukowych w Polsce. Łódź, 14-15 IX 2009 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Biblioteka Główna
   • Żmuda, Ryszard, Powitanie Gości, Uczestników i Sponsorów Konferencji
   • Górski, Paweł, Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Kordek, Radzisław, Wystapienie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
   • Bartkowiak, Jacek, Głos Przewodniczacego Rady Bibliotecznej
   • Howorka, Bolesław, Refleksje emerytowanego dyrektora
   • Howorka, Bolesław, Sytuacja prawna użytkownika w bibliotece uczelnianej
   • Tadeusiewicz, Hanna, Podwyższanie kwalifikacji przez pracowników bibliotek naukowych. Egzamin dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
   • Szkutnik, Piotr, E-learning w kształceniu polskich bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek
   • Noga, Krzysztof, Dokształcanie pracowników bibliotek naukowych
   • Grygorowicz, Anna; Kraszewska, Elżbieta; Omilian-Mucharska, Małgorzata, O szkoleniu bibliotecznym online Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego raz jeszcze
   • Piotrowicz, Aniela, Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy
   • Birska, Renata; Sławińska, Renata, Efektywność szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej i on-line
   • Szymański, Krzysztof, Bibliometryczna analiza publikacji uczelni medycznych w Polsce
   • Przyłuska, Jolanta, Prezentacja bazy Scopus jako narzedzia do analizy bibliometrycznej – praktyczne zastosowanie w bibliotece medycznej
   • Jakubowska, Maria, Jezyki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w katalogach bibliotek medycznych
   • Wołoszczuk, Aleksandra, Ibuk.pl na polskich uczelniach
   • Antczak, Piotr, Perspektywy i tendencje rozwoju dostepu do ksiazek elektronicznych
   • Murawski, Krzysztof, ProQuest hospital collection, ProQuest dissertations and theses w nauczaniu i badaniach
   • Mor, Dorota, Platformy i produkty elektroniczne w bibliotekach i ośrodkach informacji
   • Graboś, Artur, Nowoczesne narzędzia w edukacji medycznej i praktyce klinicznej
   • Głębocki, Jacek; Pietruszewski, Grzegorz, Przegląd zastosowań systemu Expertus w Polsce i za granicą
   • Grudzińska, Patrycja; Bat’alik, Pavol, System archiwizacji, administracji i udostępniania elektronicznych źródeł informacji autoryzowanym użytkownikom
   • Greene, Hanna, Meals Without Politics
   • Kleef, Erik-Jan van, ISI Web of Knowledge – Real Facts. Real Numbers. Real Knowledge
   • Górecka, Teresa, Źródła informacji medycznej EBSCO w kształceniui doskonaleniu zawodowym lekarzy i pielegniarek
   • Dąbrowska-Charytoniuk, Danuta, Biblioteka Główna AM/UM w Białymstoku
   • Slesar, Małgorzata, Biblioteka Medyczna Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   • Grygorowicz, Anna, Kierunki rozwoju Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2005-2010 z perspektywy roku 2009
   • Dorocińska, Katarzyna; Grygorowicz Anna; Kraszewska Elżbieta, O chwalebnym zachwalaniu i odkrywaniu odkrytego czyli o działaniach promocyjnych Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Bojko, Paweł, Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   • Busse-Turczyńska, Ewa, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w XXI wieku
   • Piotrowska, Jadwiga, Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Łodzi - ze wspomnień emerytki
   • Breker, Krystyna, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi 1958-2002
   • Żmuda, Ryszard, Biblioteka Główna UM w Łodzi (2002-2009)
   • Baran, Scholastyka, Warsztat dydaktyczny i badawczy z zakresu nauk medycznych pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   • Piotrowicz, Aniela, System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
   • Budek, Dagmara, Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
   • Utrata, Irmina, Tak to się właśnie zaczęło. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Sławińska, Renata, Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu. W oczekiwaniu na Centrum Naukowej Informacji Medycznej
   • Przyłuska, Jolanta; Radomska Anna, Biblioteki medycznych instytutów naukowych w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość
   • Wnioski i postulaty z XXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych
   • Howorka, Bolesław, Jak kształtowała się współpraca dyrektorów bibliotek głównych akademii medycznych
   • Uchwała dyrektorów uczelni medycznych przyjęta na naradzie w Bydgoszczy dnia 23 marca 1998 roku
   • Uchwała dyrektorów uczelni medycznych przyjęta na naradzie w Poznaniu w dniu 5 czerwca 1998 roku
   • Regulamin Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych przyjęty na naradzie w Warszawie dnia 23 października 2009 roku
   • Serwis fotograficzny
   • Głowacka, Ewa, Forum Bibliotek Medycznych 2010 R. 3 nr 1 (5)
   • Skalska, Barbara, Summary of the Medical Library Forum
   • Kołodziejski, Piotr, Wykaz autorów
   • Mikulska, Barbara, Indeks osobowy i nazw geograficznych