polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2008 R. 1 nr 1

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2008 R. 1 nr 1
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2008 R. 1 nr 1 (cały numer)
   • Strona tytułowa, stopka redakcyjna
   • Lewiński, Andrzej, Słowo wstępne Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Karasek, Michał, Wypowiedź Przewodniczącego Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych
   • Dobrzyńska-Lankosz, Ewa, Głos Przewodniczącej Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
   • Piotrowicz, Aniela, Przedmowa Przewodniczącej Rady Dyrektorów Bibliotek Medycznych w Polsce
   • Żmuda, Ryszard, Redaktor o czasopiśmie Forum Bibliotek Medycznych
   • Dąbrowski, Jan, Informator o bibliotekach medycznych
   • Przyłuska, Jolanta, Strony internetowe bibliotek uczelni medycznych i instytucjii naukowych
   • Budek, Dagmara, Kronika wydarzeń w bibliotekach medycznych za lata 2002-2008
   • Strumiłło, Anna, Kalendarium konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i zjazdów naukowych bibliotek medycznych (1981-2008)
   • XXII Konferencja Szkoleniowa Bibliotek Medycznych
   • Program XXII Konferencji Szkoleniowej Bibliotek Medycznych, Warszawa 23-24 czerwca 2003 r.
   • Fotografie
   • Piotrowicz, Aniela, Standaryzacja usług bibliotecznych
   • Busse-Turczyńska, Ewa; Birska, Renata, Misja bibioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych na rzecz użytkownika
   • Grządzielewska, Ewa; Posadzy, Maria, Zakres usług wykonywanych przez akademickie biblioteki medyczne
   • Rogowska, Ewa; Budek, Dagmara, Strona www biblioteki akademii medycznej jako platforma prezentująca zintegrowane usługi biblioteczne
   • Modrzejewska, Lucyna, Kryteria oceny jakości bibliotecznych witryn www
   • Technologie informatyczne w rozwoju zintegrowanych usług bibliotecznych - doświadczenia bibioteki medycznej Collegium Medicum Uniwerstytetu Jagiellońskiego
   • Drogosz, Jacek, Zintegrowane usługi biblioteczne w Głównej Bibliotece Lekarskiej
   • Przyłuska, Jolanta, Możliwości i ograniczenia bibliotek instytutów naukowych w zakresie zintegrowanych usług bibiotecznych
   • Modrzejewska, Lucyna, Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych na rzecz użytkownika
   • Utrata, Irmina, Oferta usług Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie - kierunki rozwoju
   • Czarnecka, Agnieszka, Badanie wykorzystania elektronicznych źródeł informacji przez pracowników Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie
   • Wanatowska, Halina, Analiza wykorzystania baz pełnotekstowych w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy
   • Majewska-Piątkowska, Anna, Znaczenie działań biblioteki głównej dla integracji środowiska uczelnianego na przykładzie Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
   • Grygorowicz, Anna; Gorczewska, Małgorzata, Kilka uwag o organizacji wypożyczeń dla studenta z początkiem nowego roku akademickiego
   • Howorka, Bolesław, 2008, Prawo a biblioteki szkół wyższych
   • Wnioski z XXII Konferencji Szkoleniowej Bibliotek Medycznych "Rozwój zintegrowanych usług bibiotecznych". Warszawa, 23-24 VI 2003 r.
   • Konferencja ogólnopolska z udziałem Gości/Sponsorów zagranicznych.Łódź, 24-25 XI 2003 r. Informacja naukowa bibliotek medycznych w Polsce: materiały konferencyjne
   • Informacje ogólne
   • Program konferencji
   • Fotografie
   • Żmuda, Ryszard, Powitanie Gości, Sponsorów i Uczestników Konferencji
   • Feret, Błażej, Internet jako źródło informacji naukowej - wybrane aspekty
   • Szefliński, Piotr, Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna - konsorcjum bibliotek naukowych
   • Grygorowicz, Anna, Konferencja problemowa bibliotek medycznych jako jedna z form współpracy
   • Szkutnik, Piotr, Sylwetka absolwenta studiów licencjackich: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
   • Zastosowanie nowoczesnych technologii internetowych w nowej wersji systemu bibliograficzno-bibliotecznego Expertus. Stan obecny i kierunki rozwoju
   • Masadyński, Leszek, Tworzenie katalogów centralnych w oparciu o systemy SOWA i SOWA-2
   • Howorka, Bolesław, Miejsce bibioteki głównej - uczelnianego ośrodka informacji naukowej w projekcie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"
   • Malecki, Jerzy, Polska Bibiografia Lekarska - dobór materiałów i udostępnianie
   • Pigoń, Edward, Uwagi o funkcjonowaniu Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych w latach 2002-2003
   • Uryga, Anna, Kartoteka haseł przedmiotowych MeSH 2002 wersja angielsko-polska
   • Budek, Dagmara; Rogowska, Edyta, Bazy danych w bibliotekach medycznych w Polsce
   • Przyłuska, Jolanta, Wykorzystanie bazy MEDLINE do analizy polskiego piśmiennictwaz medycyny pracy
   • Dąbrowska-Charytoniuk, Danuta, Czasopisma elektroniczne – nowa forma komunikacji naukowej
   • Popławska, Eugenia; Majewska-Piątkowska, Anna, Katalog czasopism elektronicznych w Bibliotece Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
   • Rohleder, Regina, Wybrane elementy biblioteki wirtualnej:digitalizacja zasobów bibliotecznych
   • Puszkiewicz, Urszula, Działalność informacyjna w Bibliotece Głównej Akademii Medycznejw Białymstoku
   • Wanatowska, Halina, Biblioteka Główna Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: działalność informacyjna
   • Kurdziel, Teresa; Hallmann-Mikołajczyk, Aleksandra, Oddział Opracowania Rzeczowego i Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku
   • Majewska-Piątkowska, Anna; Popławska, Eugenia, Prezentacja Działu Informacji Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
   • Bator, Beata; Stokulak, Marta; Korfel, Ireneusz, Informacja Naukowa w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
   • Busse-Turczyńska, Ewa, System informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Lublinie
   • Hus, Anna, Działalność informacyjna Biblioteki Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
   • Wieczorek, Ewa, Informacja naukowa Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi
   • Breker, Krystyna, Trzydzieści lat informacji naukowej w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi
   • Grala, Barbara, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Przyłuska, Jolanta, Funkcja informacyjna biblioteki instytutowej
   • Klim, Dagmara, Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
   • Grządzielewska, Ewa; Hajduk, Roma; Maremza, Maria, Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: przeszłość– teraźniejszość – przyszłość
   • Rogowska, Edyta; Olbromska, Ewa, Naukowa informacja medyczna w Bibliotece Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
   • Kot, Anna, Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie
   • Seweryniak, Renata, Działalność Biblioteki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawiew zakresie informacji naukowej
   • Drogosz, Jacek, Informacja naukowaw Głównej Bibliotece Lekarskiej im. prof. Stanisława Konopki w Warszawie
   • Bugalska, Barbara, Działalność informacyjna biblioteki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
   • Wilczyńska, Halina, Informacja naukowa w Bibliotece Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie
   • Lampka-Jaworska, Barbara, Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
   • Prończuk, Anna, O Bibliotece Naukowej w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie
   • Święćkowski, Grzegorz Marek, Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
   • Augustynowicz, Danuta; Grodzka, Anna, Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
   • Trzcianowska-Grzywacz, Teresa, Oddział Informacji Naukowej w Bibliotece Akademii Medycznej we Wrocławiu
   • Grządzielewska, Ewa, EAHIL – Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek: (konferencje i warsztaty)
   • Niedźwiedzka, Barbara, Rola bibliotekarzy medycznych w badaniach typu: ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment)
   • Supady, Jerzy, Forum Bibliotek Medycznych (2008 R. 1 nr 1).
   • Plewińska, Magdalena, Summary of the Medical Library Forum
   • Grabik, Michał, Wykaz Autorów
   • Kaźmierczak, Magdalena, Indeks osobowy i nazw geograficznych