polski   English  
 

CYBRA - Lodz Regional Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2008 R. 1 nr 1

Publication structure:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2008 R. 1 nr 1
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2008 R. 1 nr 1 (cały numer)
   • Strona tytułowa, stopka redakcyjna
   • Lewiński, Andrzej, Słowo wstępne Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Karasek, Michał, Wypowiedź Przewodniczącego Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych
   • Dobrzyńska-Lankosz, Ewa, Głos Przewodniczącej Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
   • Piotrowicz, Aniela, Przedmowa Przewodniczącej Rady Dyrektorów Bibliotek Medycznych w Polsce
   • Żmuda, Ryszard, Redaktor o czasopiśmie Forum Bibliotek Medycznych
   • Dąbrowski, Jan, Informator o bibliotekach medycznych
   • Przyłuska, Jolanta, Strony internetowe bibliotek uczelni medycznych i instytucjii naukowych
   • Budek, Dagmara, Kronika wydarzeń w bibliotekach medycznych za lata 2002-2008
   • Strumiłło, Anna, Kalendarium konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i zjazdów naukowych bibliotek medycznych (1981-2008)
   • XXII Konferencja Szkoleniowa Bibliotek Medycznych
   • Program XXII Konferencji Szkoleniowej Bibliotek Medycznych, Warszawa 23-24 czerwca 2003 r.
   • Fotografie
   • Piotrowicz, Aniela, Standaryzacja usług bibliotecznych
   • Busse-Turczyńska, Ewa; Birska, Renata, Misja bibioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych na rzecz użytkownika
   • Grządzielewska, Ewa; Posadzy, Maria, Zakres usług wykonywanych przez akademickie biblioteki medyczne
   • Rogowska, Ewa; Budek, Dagmara, Strona www biblioteki akademii medycznej jako platforma prezentująca zintegrowane usługi biblioteczne
   • Modrzejewska, Lucyna, Kryteria oceny jakości bibliotecznych witryn www
   • Technologie informatyczne w rozwoju zintegrowanych usług bibliotecznych - doświadczenia bibioteki medycznej Collegium Medicum Uniwerstytetu Jagiellońskiego
   • Drogosz, Jacek, Zintegrowane usługi biblioteczne w Głównej Bibliotece Lekarskiej
   • Przyłuska, Jolanta, Możliwości i ograniczenia bibliotek instytutów naukowych w zakresie zintegrowanych usług bibiotecznych
   • Modrzejewska, Lucyna, Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych na rzecz użytkownika
   • Utrata, Irmina, Oferta usług Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie - kierunki rozwoju
   • Czarnecka, Agnieszka, Badanie wykorzystania elektronicznych źródeł informacji przez pracowników Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie
   • Wanatowska, Halina, Analiza wykorzystania baz pełnotekstowych w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy
   • Majewska-Piątkowska, Anna, Znaczenie działań biblioteki głównej dla integracji środowiska uczelnianego na przykładzie Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
   • Grygorowicz, Anna; Gorczewska, Małgorzata, Kilka uwag o organizacji wypożyczeń dla studenta z początkiem nowego roku akademickiego
   • Howorka, Bolesław, 2008, Prawo a biblioteki szkół wyższych
   • Wnioski z XXII Konferencji Szkoleniowej Bibliotek Medycznych "Rozwój zintegrowanych usług bibiotecznych". Warszawa, 23-24 VI 2003 r.
   • Konferencja ogólnopolska z udziałem Gości/Sponsorów zagranicznych.Łódź, 24-25 XI 2003 r. Informacja naukowa bibliotek medycznych w Polsce: materiały konferencyjne
   • Informacje ogólne
   • Program konferencji
   • Fotografie
   • Żmuda, Ryszard, Powitanie Gości, Sponsorów i Uczestników Konferencji
   • Feret, Błażej, Internet jako źródło informacji naukowej - wybrane aspekty
   • Szefliński, Piotr, Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna - konsorcjum bibliotek naukowych
   • Grygorowicz, Anna, Konferencja problemowa bibliotek medycznych jako jedna z form współpracy
   • Szkutnik, Piotr, Sylwetka absolwenta studiów licencjackich: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
   • Zastosowanie nowoczesnych technologii internetowych w nowej wersji systemu bibliograficzno-bibliotecznego Expertus. Stan obecny i kierunki rozwoju
   • Masadyński, Leszek, Tworzenie katalogów centralnych w oparciu o systemy SOWA i SOWA-2
   • Howorka, Bolesław, Miejsce bibioteki głównej - uczelnianego ośrodka informacji naukowej w projekcie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"
   • Malecki, Jerzy, Polska Bibiografia Lekarska - dobór materiałów i udostępnianie
   • Pigoń, Edward, Uwagi o funkcjonowaniu Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych w latach 2002-2003
   • Uryga, Anna, Kartoteka haseł przedmiotowych MeSH 2002 wersja angielsko-polska
   • Budek, Dagmara; Rogowska, Edyta, Bazy danych w bibliotekach medycznych w Polsce
   • Przyłuska, Jolanta, Wykorzystanie bazy MEDLINE do analizy polskiego piśmiennictwaz medycyny pracy
   • Dąbrowska-Charytoniuk, Danuta, Czasopisma elektroniczne – nowa forma komunikacji naukowej
   • Popławska, Eugenia; Majewska-Piątkowska, Anna, Katalog czasopism elektronicznych w Bibliotece Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
   • Rohleder, Regina, Wybrane elementy biblioteki wirtualnej:digitalizacja zasobów bibliotecznych
   • Puszkiewicz, Urszula, Działalność informacyjna w Bibliotece Głównej Akademii Medycznejw Białymstoku
   • Wanatowska, Halina, Biblioteka Główna Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: działalność informacyjna
   • Kurdziel, Teresa; Hallmann-Mikołajczyk, Aleksandra, Oddział Opracowania Rzeczowego i Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku
   • Majewska-Piątkowska, Anna; Popławska, Eugenia, Prezentacja Działu Informacji Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
   • Bator, Beata; Stokulak, Marta; Korfel, Ireneusz, Informacja Naukowa w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
   • Busse-Turczyńska, Ewa, System informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Lublinie
   • Hus, Anna, Działalność informacyjna Biblioteki Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
   • Wieczorek, Ewa, Informacja naukowa Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi
   • Breker, Krystyna, Trzydzieści lat informacji naukowej w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi
   • Grala, Barbara, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Przyłuska, Jolanta, Funkcja informacyjna biblioteki instytutowej
   • Klim, Dagmara, Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
   • Grządzielewska, Ewa; Hajduk, Roma; Maremza, Maria, Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: przeszłość– teraźniejszość – przyszłość
   • Rogowska, Edyta; Olbromska, Ewa, Naukowa informacja medyczna w Bibliotece Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
   • Kot, Anna, Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie
   • Seweryniak, Renata, Działalność Biblioteki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawiew zakresie informacji naukowej
   • Drogosz, Jacek, Informacja naukowaw Głównej Bibliotece Lekarskiej im. prof. Stanisława Konopki w Warszawie
   • Bugalska, Barbara, Działalność informacyjna biblioteki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
   • Wilczyńska, Halina, Informacja naukowa w Bibliotece Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie
   • Lampka-Jaworska, Barbara, Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
   • Prończuk, Anna, O Bibliotece Naukowej w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie
   • Święćkowski, Grzegorz Marek, Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
   • Augustynowicz, Danuta; Grodzka, Anna, Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
   • Trzcianowska-Grzywacz, Teresa, Oddział Informacji Naukowej w Bibliotece Akademii Medycznej we Wrocławiu
   • Grządzielewska, Ewa, EAHIL – Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek: (konferencje i warsztaty)
   • Niedźwiedzka, Barbara, Rola bibliotekarzy medycznych w badaniach typu: ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment)
   • Supady, Jerzy, Forum Bibliotek Medycznych (2008 R. 1 nr 1).
   • Plewińska, Magdalena, Summary of the Medical Library Forum
   • Grabik, Michał, Wykaz Autorów
   • Kaźmierczak, Magdalena, Indeks osobowy i nazw geograficznych