polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2016 R. 9 nr 1(17)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2016 R. 9 nr 1(17)
   • Strona tytułowa, stopka redakcyjna
   • Nikliński, Jacek, Przemowa rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   • Żmuda, Ryszard, red. nacz., Dziewiąty rocznik Forum Bibliotek Medycznych
   • Kurek-Kokocińska, Stanisława, Kariera kobiet w nauce o książce, bibliotece i informacji w świetle ksiąg jubileuszowych, publikacji dedykowanych i autobiografii
   • Giermazik, Wojciech, Schafgotsche - exlibrisy i grafika w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej
   • Willecki, Jacek, Działalność upowszechniająca naukę realizowana przez biblioteki naukowe w aspekcie zmian Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzonych w 2015 roku
   • Hollender, Henryk, Czy repozytoria odmieniają naukę?
   • Przyłuska, Jolanta; Radomska Anna, Gdzie deponować publikacje i dane badawcze aby zapewnić otwarty dostęp do treści naukowych?
   • Śniechowska-Karpińska, Anastazja, Zapewnienie czytelnikom otwartego dostępu do publikacji a podstawy autorskie i uregulowania prawne na uczelni wyższej na przykładzie biblioteki cyfrowej i repozytorium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
   • Biczkowska, Paulina; Tyminska, Elżbieta, Reorganizacja bazy bibliografia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako skutek współpracy z PBN-EM1
   • Utrata, Irmina; Czarniecka, Agnieszka, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Publikacje: baza dorobku publikacyjnego pracowników uczelni - stan obecny i perspektywy rozwoju
   • Rogoska, Edyta; Cymbor, Anna; Budek, Dagmara, Kody qr jako narzędzie promujące biblioteke i jej zasoby
   • Dwornik, Agnieszka, "Prosto do informacji" - spełniona obietnica. ROla bazy Nukat w budowaniu katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
   • Adamczyk, Aleksandra E., Tomaszek, Michał; Koziara, Andrzej, System bibliograficzny Uniwersytetu Śląskiego jako źródło danych referencyjnych dla systemów informacyjnych uczelni i państwa
   • Kubrak, Weronika; Szczęsna, Dorota, Doświadczenia Politechniki Warszawskiej we wprowadzaniu danych do systemu pol-on
   • Waszak, Przemysław, Informacja i dydaktyka naukowa dla studentów o projekcie książki "pomysł-badanie-publikacja"
   • Willecki, Jacek, Cyfryzacja zasobów naukowych bibliotek uniwersyteckich finansowana z prgramu operacyjnego polska cyfrowa na lata 2014-2020
   • Wojtasik, Urszula Anna, Gromadzenie książek w nowoczesnej bibliotece akademickiej o profilu technicznym
   • Janucik, Agnieszka; Fiedorowicsz, Monika, Użytkownik XXI wieku w bibliotece medycznej. Raport z badań
   • Kozakiewicz, Witold, Strefa wiedzy i innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - nowy model współpracy biblioteki z jednostkami uczelnianymi
   • Szturo, Grzegorz, Nukat to nie tyolko katalog. Wykorzystywanie danych centralnego katalogu narodowego w pracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
   • Baran, Scholastyka; Bikowska, Katarzyna, Oczekiwania członków warmińsko-mazurskiej Izby Lekarskiej wobec biblioteki uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   • Więcko, Wojciech, Ten feisbuk w bibliotece jest bez sensu
   • Wołyniec, Łukasz, Jakl prowadzić badania w bibliotece? Wybór problemów
   • Zimnoch, katarzyna, Druki z zakresu medycyny w historycznej Bibliotece Suprackiej w XIX wieku
   • Stolarczyk, Tomasz, Inwentarz starych druków Centum Informacyjno-bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Nowak, Joanna, Sudia medyczne - Mecical Studies w latach 2003-2015 jako przykład ewolucyjnego rozwoju czasopisma uczelnianego wybrane zagadnienia
   • Królak, Anna; Markuszewski, Leszek, Realizacja zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia na przykładzie audytu działalności samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, w świetle ustawy o podmiotach leczniczych
   • Giermaziak, Wojciech; Przyłuska, Izabella, Chirurgia plastyczna - historia znana i nieznana
   • Rytkowski, Jacek, Kilka uwag o stanie medycyny klinicznej w okresie II Rzeczpospolitej na tle uwarunkowań historycznych oraz prawnych i organizacyjnych
   • Gholamy, Mateusz, Historia badań nad biologią schizofrenii
   • Gholamy, Mateusz, Obraz schizofrenii w filmie
   • Jamrozik, Katarzyna, Zawód technika dentystycznegl w świetle jednodniówki jubileuszowej związku zawodowego techników dentystycznych we Lwowie: 1912-1937
   • Żmuda, Ryszard, red. nacz., Międzynarodowa konferencja naukowa "Bibliologia, bibliotekarstwo, informacja naukowa" w Centrum Informacyjno-Bibliotecznycm Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   • Dąbrowska-Charytoniuk, Danuta, XXXXIV Konferencja problemowa bibliotek medycznych "Biblioteka Przyszłości" Białystok 29.06- 1.07.2016
   • Wróbel, Jolanta, Wyjazd w ramach programu Erasmus+ do bibliotek Uniwersytetu Pierre Et Marie Curie - Paris VI (UPMC) Sorbone Universitet w dniach 22-27 maja 2016 r.
   • Czerniejewska, Emilia; Dubiński, Marek; Borzyńska, Karolina, Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych - Sprawozdaniez VIII Konferencji Naukowej Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich
   • Żmuda, Ryszard, red. nacz., 2008-., Projekt i wykaz proponowanych haseł biograficznych słownika pracowników bibliotek kościelnych w Polsce za lata 1945-2017
   • Kopociński, Zbigniew; Kopociński, Krzysztof, Jeśmian, Czesław, Niezlomny kapelan sanatorium dla dzieci w Sobótce ksiądz kapelan Józef Bełch (1909-1993)
   • Kopociński, Krzysztof; Kopociński, Zbigniew, Jeśmian, Zbigniew, Waleczna lekarka z Lwowa - Kpt.Dr Med. Zofia Plecity Czyżewska (1902-1979)
   • Jeśman, Czesław; Kopociński, Zbigniew; Kopociński, Krzysztof, Profesro Eufemiusz Herman (1892-1985) - 125 rocznica urodzin polskiego neurologa
   • Kopociński, Zbigniew; Kopociński, Krzysztof; Jeśmian, Czesław, Aleksy Maklakow (1837-1895) - 180. rocznica urodzin wynalazcy tonometru aplanacyjnego
   • Giermaziak. Wojciech; Paszkowska, Anna; Mszal, Ewelina, Doktor Mojżesz Pelc (1888-1941) - historia życia
   • Jeśmian, Czesław; Kopociński, Krzysztof; Kopociński, Zbigniew, Pułkowni Profesor Paweł Segal (1919-2012) - wojenny bophater i znakomity okulista
   • Kopociński, Krzysztof; Kopociński, Zbigniew, Jeśmian, Zbigniew, Podchorąży z Ujazdowa - w 105 rocznicę urodzin ppłk. dr med. Antoniego Straburzyńskiego (1912-1988)
   • Kopocińki, Zbigniew, Kopociński, Krzysztof; Jeśman, Czesław, Pionierzy fizjoterapii w szpitalu garnizonowym w Żarach
   • XXXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Białystok 29 VI - 1 VII 2016 r.
   • Woźniak-Kacperek, Jadwiga