polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Publikacja

Języki opisu

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2014 R. 7 nr 2(14)

Struktura publikacji:
 • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
  • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2014 R. 7 nr 2(14)
   • Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum 2014 R. 7 nr 2(14) - cały numer
   • Strona tytułowa, stopka redakcyjna
   • Spis treści
   • Pawlikowski, Marek, Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Łodzi doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   • Żmuda, Ryszard, Czternasty numer Forum Bibliotek Medycznych
   • Pawlenko, Raisa, Contribution of Polish Physicians Concerning the Medicine Development in Ukraine (Second Half of the XIX – Beginning of the XX Century)
   • Rozkosz, Ewa A., Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie ResearchGate i Academia.edu
   • Przyłuska, Jolanta, Jak dzielić się wiedzą – dotacje na innowacje w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi
   • Siek, Bartłomiej, Biblio-Google-metria
   • Dzivák, Józef, How should modern library respond to needs of a university?
   • Dancs, Szabolcs, Who will build the library catalogues? MARC and ONIX: an old concept and a new perspective
   • Howorka, Bolesław, Użytkownik w bibliotece uczelni. Wybrane aspekty prawne, stan sprzed lat i obecny
   • Ledzion, Wioletta; Portacha, Alicja, Organizacja przestrzeni i usługw bibliotece akademickiej
   • Wiśniewska, Iwona, Informacja centralna o zbiorach bibliotek specjalistycznych
   • Mąka, Ewa, Wizja nowoczesnej biblioteki instytutowej – a zakres kompetencji bibliotekarza
   • Krajewski, Piotr, SUSHI – jak to ugryźć? Czyli o standaryzacji i gromadzeniu statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych na przykładzie Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Ryś, Elżbieta; Cieśla, Jolanta; Stelmach, Lucjan, Uryga, Anna, Cyfrowa Biblioteka Medyczna UJ CM – powstanie, realizacja, rozwój
   • Przyłuska, Jolanta; Ortman, Justyna; Radomska, Anna, Kolekcja Instytutu Medycyny Pracy w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA
   • Śniechowska-Karpińska; Anastazja; Zając, Małgorzata; Birska, Renata; Drożdż, Elżbieta, „Jak nas widzą, tak nas piszą…” – opinie użytkowników na temat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznegow Lublinie – badanie pilotażowe
   • Maćkiewicz, Katarzyna; Strona www Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie narzędziem komunikacji z użytkownikiem
   • Hajduk, Roma; Kuczkowska, Maria; Jeremza, Maria, Użytkownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiegow Poznaniu i jego potrzeby na podstawie badania ankietowego
   • Giermaziak, Wojciech; Bonatowska, Halina, Początki samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, a Główna Biblioteka Lekarska Oodział w Radomiu jako źródło podnoszenia kwalifikacji zawodowych
   • Wojtasik, Urszula Anna, Biblioteka elektroniczna przyszłości – optymalny model organizowania dostępu do książek elektronicznych
   • Zygadło-Kozaczuk, Ewa, Badanie potrzeb informacyjnych wśród lekarzy– doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: wyniki ankiet z lat 2012 – 2014
   • Błaszkowska, Katarzyna; Milewska, Agnieszka, Szok kulturowy wśród studentów English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – fakt czy mit?
   • Baran, Scholastyka; Bikowska, Katarzyna, Umiędzynarodowienie biblioteki –badania satysfakcji studentów medycynyEnglish Division Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   • Trojanowska, Agata, Bariery informacyjne obcokrajowców w dostępie do informacji naukowej na przykładzie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   • Budek, Dagmara; Rogowska, Edyta, Tworzenie kursów e-learningowych– wyzwanie dla współczesnego bibliotekarza uczelnianego
   • Uryga, Anna; Niewalda, Monika; Stachura-Chałas, Maria, Ocena szkoleń użytkowników i analiza wykorzystania zasobów medycznej informacji naukowej punktem wyjścia dla nowego portalu biblioteki
   • Rogowska, Edyta; Budek, Dagmara, E-learning dla bibliotekarzy – sposób na poszerzanie kompetencji zawodowych
   • Górska Dorota, E-learning jako narzędzie wspomagające proces uczenia
   • Zając, Małgorzata, Projektowanie modułu sprawdzającego na platformiee-learningowej Moodle – prezentacja doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
   • Jesman, Czesław, Nauczanie medycyny w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szereckiego w Łodzi
   • Dołkowski, Wojciech, Nowoczesne narzędzia edukacji i komunikacji– jak z nich korzystać
   • Zygadło-Kozaczuk, Ewa, Rola i rozwój kompetencji bibliotekarzy klinicznych
   • Utrata, Irmina, XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: „Biblioteka i jej otoczenie w epoce googl’a”. Warszawa – WUM,15-17 IX 2014 r.
   • Przyłuska, Jolanta, Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź – IMP, 4 VI 2014 r.
   • Mikulska, Barbara, Biblioteka, książka, informacja, internet. Lublin– UMCS, 16-17 X 2014 r.
   • Rudnicka, Ewa; Czerniejewska, Emilia; Dubiński, Marek, „Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej”– sprawozdanie z VI Konferencji Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich.Wrocław, 5 XII 2014 r.
   • Wróbel, Jolanta, Wyjazd w ramach programu Erasmus Mundus – INTACT na Uniwersytet Kathmandu w Nepalu w dniach22 VIII - 21 IX 2014 r.
   • Żmuda, Ryszard, Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin,60 – lecie pracy zawodowej
   • Zwolska, Zofia, Słowo na otwarcie konferencji
   • Rowińska-Zakrzewska, Ewa; Zwolska, Zofia, Życie rodzinne i zawodowe Stelli Fronczak
   • Wilczyńska, Halina, Nestorka bibliotekarstwa medycznego Stella Fronczak
   • Krolikowski, Krzysztof, Kijów Stelli Fronczak
   • Kucówna, Zofia, Czytała wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Zaczarowana dorożka
   • Zwolska, Zofia, Mądra białogłowa
   • Adresy: gratulacje, wyrazy uznania dla Stelli Fronczak
   • Giermaziak, Wojciech; Postołowicz, Beata, Janina Fetlińska (1952 – 2010) kalendarium wspomnień
   • Giermaziak, Wojciech; Woźniakowska, Alicja, Życie i działalność koszalińskiego chirurga Leona Koniecznego (1924-2009) założyciela i pierwszego kierownika Biblioteki Lekarskiej
   • Giermaziak, Wojciech; Korzon, Danuta, Pamięci dr Adama Parlińskiego (1906-1980)
   • Serwis fotograficzny XXXII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych Warszawa – WUM, 15-17 IX 2014 r.
   • Koredczuk, Bożena, Forum Bibliotek Medycznych 2014 R. 7 nr 2 (14)
   • Wiśniewska, Anna, Summary of the Medical Library Forum 2014 R. 7 nr 2 (14)
   • Ciesielska, Maria, Stella z Kijowa