Title:

Znaczenie i badania jakości w bibliotekach : V Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź-Rogów, 13-15 czerwca 2012 r. : materiały konferencyjne

Creator:

Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej (5 ; 2012 ; Łódź)

Contributor:

[Kom. org. Feret, Błażej., Skubała, Elżbieta., Kazan, Anna.] ; Recenzenci : dr hab. Konieczna, Jadwiga., dr hab. Głowacka, Ewa. ; Komitet naukowy : dr hab. Konieczna, Jadwiga., dr hab. Głowacka, Ewa., dr Jazdon, Artur.

Place of publication:

Łódź

Date:

2012

Rights Management:

All rights reserved

Rights Holder:

Technical University of Lodz

License:

TUL License

Access Rights:

Fair use condition

Keywords:

Libraries - Congresses ; Academic libraries - Poland - Conferences ; Libraries - Quality management ; Libraries - Innovations ; Libraries - Administration

Description:

Patronat medialny : EBIB Elektroniczna Biblioteka portal bibliotekarzy i pracowników informacji ; Patronat : Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka ; Patronat : Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ; Patronat : Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień ; Patronat : Jego Magnificencja Rektor PŁ prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

Language:

pol, streszcz. ang.

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-920302-8-7

Digitization:

Technical University of Lodz Library. Digitisation Department. ; Born-digital document

Location of original:

Lodz University of Technology Library