polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Dysertacje

Liczba publikacji w kolekcji: 36

Najczęściej przeglądane

  1. Zmiany morfologiczne i szybkość przewodzenia w nerwie obwodowym szczurów pod wpływem przewlekłego zatrucia dwusiarczkiem węgla i po przerwaniu ekspozycji. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych [27]
  2. Badanie toksykokinetyki i działania toksycznego 4-etylotoluenu. Rozprawa na stopień doktora biologii medycznej [26]
  3. Ocena odległych skutków zdrowotnych narażenia na dwusiarczek węgla na podstawie epidemiologicznej analizy umieralności przeprowadzonej w populacji pracowników Z.W.Ch."Wistom". Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych [24]
  4. Ocena skutków zdrowotnych zawodowego narażenia na cytostatyki u personelu medycznego. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych [22]
  5. Rola genotypu S-transferazy glutationowej i stresu oksydacyjnego u pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca, narażonych na kancerogeny w środowisku pracy. Praca doktorska [22]
  6. Neurotoksyczność związków fosforoorganicznych. Ocena skutków długotrwałych za pomocą testu prowokacji farmakologicznej. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej - toksykologii [22]
  7. Metabolizm 1,3-[14C]-dioksolanu i 1,3,5-[U-14C]-troksanu w ustroju szczura. Rozprawa na stopień doktora biologii medycznej [21]
  8. Alergiczne zawodowe zapalenie skóry u pracowników służby zdrowia narażonych na aldehydy. Rozprawa doktorska [21]
  9. Czynniki warunkujące efektywność badań profilaktycznych układu oddechowego w wykrywaniu zmian pochodzenia zawodowego. Praca na stopień doktora nauk medycznych [21]
  10. Charakterystyka wydolnościowa kobiet wykonujących pracę lekką i umiarkowana na przykładzie szwaczek i formowaczek w zakładach przemysłu pończoszniczego. Praca na stopień doktora nauk medycznych [21]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...