polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Ludzie medycyny pracy

• Profesor Jerzy Nofer


Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w latach 1955-1977, popularyzator roli profilaktyki w działaniach na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

W kolekcji cyfrowej udostępnione są publikacje naukowe Profesora Jerzego Nofera, ale również jego wiersze. W cyklu utworów zatytułowanych Moim bliskim i przyjaciołom znajduje się 8 wierszy będących wyrazem poetyckiej natury Profesora.

Liczba publikacji w kolekcji: 50

Ostatnio dodane

Ładowanie...